[Close] Đăng ký Family Day

Xin chào Quý Phụ huynh,

Ban tổ chức xin thông báo ngừng nhận đăng ký dành cho Ngày hội trải nghiệm Family Fun day – We wake the world 30.03.2024 nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất dành cho người tham dự

Trân trọng,

Dear Parents,

The organizing committee would like to announce the closure of registration for the Family Fun Day Experience – We Wake the World event on March 30, 2024, in order to ensure the best preparation for participants.

Best regards,